درباره ی این باشگاه

باشگاه فرهنگی ورزشی آریانا در راستای تامين اهداف ورزشی خود در زمینه انجام مسئولیتهای اجتماعی ، با بهره گيري از ظرفيتها و فرصت های جوانان ساکن مهمانشهر شهید چمران در سال 1400 با هماهنگی ریاست محترم شورای اسلامی و ریاست محترم دفتر سرپرستی این مهمانشهر تاسیس گردید.

شایان ذکر است که تشکیل تيم فوتسال آریانا در سال 1397 آغاز فعالیت های غیر رسمی باشگاه بود.

علاوه بر فعالیتهای باشگاه فرهنگی ورزشی آریانا در زمینه فوتسال این مجموعه در راستای ارتقاء سلامت و نشاط آحاد ساکنین مهمانشهر اعم از کودکان نوجوانان و جوانان اهمیت ویژه ای برای ضرورت ارتقاء فرهنگ سلامت و ورزش قائل می باشد