باشگاه فرهنگی ورزشی آریانا

باشگاه فرهنگی ورزشی آریانا در راستای تامين اهداف ورزشی خود در زمینه انجام مسئولیتهای اجتماعی ، با بهره گيري از ظرفيتها و فرصت های جوانان ساکن مهمانشهر شهید چمران در سال 1400 با هماهنگی ریاست محترم شورای اسلامی و ریاست محترم دفتر سرپرستی این مهمانشهر تاسیس گردید. شایان ذکر است که تشکیل تيم فوتسال آریانا در …

باشگاه فرهنگی ورزشی آریانا ادامه »