بازی دوستانه دو تیم فولاد بردسیر🎖آریـــانـا مهمانشهر بردسیر🎖

https://rubika.ir/arianaclub

بازی دوستانه دو تیم

فولاد بردسیر🎖

آریـــانـا مهمانشهر بردسیر🎖

در سالن شهدای بردسیر برگزار شد

نتیجه این بازی عالی 6 – 6 به پایان رسید

https://rubika.ir/arianaclub